Priser for leje af Sneslev Forsamlingshus  
Hele huset 2900 kr.
Lille sal 1600 kr.
Kortvarigt møde uden køkken 800 kr.
Medlems- og lejebevis100 kr.
Der erlægges et depositum* på:1500 kr.

Regler for leje af Sneslev Forsamlingshus

Ved afbestilling af lejemål senest 1 måned før lejedato, indbetales 50% af lejebeløb.

* Depositum bliver tilbagebetalt når huset er afleveret i korrekt stand.
Hvis huset ikke afleveres i tilfredsstillende rengjort stand, koster det 500,- kr. pr. time, som trækkes fra det betalte depositum.

Ved lejers afbestilling kan udlejer frit udleje faciliteterne til anden side, dette uanset at der er betalt afbestillingsgebyr.

De lejede faciliteter er godkendt som forsamlingslokale til maksimalt 149 personer.

Lejer har det fulde ansvar for de lejede faciliteter og deres anvendelse i det aftalte tidsrum. Faciliteterne skal afleveres i samme fysiske stand som ved modtagelsen.

Huset afleveres derfor i ryddet og rengjort stand. Oprydning/rengøring gælder også udendørsareal (fjernelse af cigaretskodder, dåser etc.)

Intet service må fjernes fra huset.

Lejer er ansvarlig for eventuelle myndighedstilladelser der knytter sig til lejers arrangement.

Ved salg af spiritus skal arrangør selv indhente spiritusbevilling hos politiet.

Lejer er økonomisk ansvarlig for eventuelle skader på de lejede faciliteter og/eller

inventar, forvoldt ved lejers brug eller af dennes gæster. Udbedring af evt. skader må kun foretages på foranledning af udlejer og efter dennes rekvisition.

Der må ikke klæbes eller sømmes noget op på vægge eller inventar.

Musikken skal dæmpes efter kl. 02.00 og der må ikke være åbne døre og vinduer efter kl. 02.00

Sneslev Forsamlingshus er røgfrit og rygning er forbudt i HELE HUSET.

Rygning er tilladt udenfor og husk venligst, at benytte askebægret som er ved hoved- og køkkenindgangen.

Alle former for flasker, dåser, papir og papemballage skal lejer selv fjerne.

Sække med køkkenaffald må kommes i containeren ved køkkenindgangen.

Priser for leje ved ungdomsfest  
Hele huset 5.000 kr.
Lille sal 3.000 kr.
Kortvarigt møde uden køkken 800 kr.
Medlems- og lejebevis 100 kr.
Der erlægges et depositum* på:3000 kr.

Regler for leje af Sneslev Forsamlingshus

Ved afbestilling af lejemål senest 1 måned før lejedato, indbetales 50% af lejebeløb.

* Depositum bliver tilbagebetalt når huset er afleveret i korrekt stand.
Hvis huset ikke afleveres i tilfredsstillende rengjort stand, koster det 500,- kr. pr. time, som trækkes fra det betalte depositum.

Ved lejers afbestilling kan udlejer frit udleje faciliteterne til anden side, dette uanset at der er betalt afbestillingsgebyr.

  • Hvis festens arrangør er under 25 år, betales et depositum på kr. 3.000,- som tilbagebetales når lokalerne er godkendt af udlejer.
  • Hvis festens arrangør er over 18 år, accepteres underskrift på kontrakt modforevisning af gyldig billedlegitimation ved overdragelse af nøgle til huset.
  • Hvis festens arrangør er under 18 år, skal forældre/værge skrive under på kontrakten, og der skal være voksne ansvarlige til stede ved udlevering af nøgle, samt under hele festen.
  • Festen holdes indendørs, og der udvises behørigt hensyn til omkringliggende naboer. Det er ikke tilladt at færdes i omkringliggende haver.

Musikken skal dæmpes efter kl. 02.00 og der må ikke være åbne døre og vinduer efter kl. 02.00

De lejede faciliteter er godkendt som forsamlingslokale til maksimalt 149 personer.

Lejer har det fulde ansvar for de lejede faciliteter og deres anvendelse i det aftalte

tidsrum. Faciliteterne skal afleveres i samme fysiske stand som ved modtagelsen.

Huset afleveres derfor i ryddet og rengjort stand. Oprydning/rengøring gælder også udendørsareal (fjernelse af cigaretskodder, dåser etc.)

Intet service må fjernes fra huset.

Lejer er ansvarlig for eventuelle myndighedstilladelser der knytter sig til lejers arrangement.

  • Ved salg af spiritus skal arrangør selv indhente spiritusbevilling hos politiet.

Lejer er økonomisk ansvarlig for eventuelle skader på de lejede faciliteter og/eller inventar, forvoldt ved lejers brug eller af dennes gæster. Udbedring af evt. skader må kun foretages på foranledning af udlejer og efter dennes rekvisition.

Der må ikke klæbes eller sømmes noget op på vægge eller inventar.

Sneslev Forsamlingshus er røgfrit og rygning er forbudt i HELE HUSET.

Rygning er tilladt udenfor og husk venligst, at benytte askebægret som er ved hoved- og køkkenindgangen.

Alle former for flasker, dåser, papir og papemballage skal lejer selv fjerne.

Sække med køkkenaffald må kommes i containeren ved køkkenindgangen.